Rozliczenie PIT 2023 w 2024 od podstaw - główne pojęcia i zagadnienia

Nowoczesne oprogramowanie podatkowe umożliwia w pełni udane rozliczenie PIT 2023 w 2024 bez nawet pobieżnej znajomości prawa podatkowego. Nasz program e-PIT do rozliczenia PIT 2023 w 2024 firmy PITAX dokładnie rozliczy Twój podatek i zgodnie z prawem zoptymalizuje Twój podatek.

Współczesne rozliczenie PIT wykorzystując możliwości, jakie oferuje elektroniczne przetwarzanie informacji podatkowej, zapewnia przeciętnemu podatnikowi komfort, pewność i bezpieczeństwo w relacjach z organami podatkowymi. Roczne rozliczenie PIT stało się bardziej przyjazne użytkownikowi. Jednakże, nie oznacza to, iż jesteśmy adresatami prawa podatkowego w jakimkolwiek innym wymiarze, niż byliśmy do tej pory. Każdego kto pracuje dotyczy obowiązek podatkowy, który oznacza, że jeśli wystąpią określone okoliczności prawne lub faktyczne, będzie podlegał zobowiązaniu podatkowemu. Innymi słowy, rozliczenie PIT roczne jest konkretyzacją ogólnej powinności świadczenia na rzecz państwa. Konkretyzacja ta następuje zazwyczaj w rezultacie zdarzenia, o którym mówi ustawa, czyli wykonania pewnych czynności (podatek VAT) lub osiągnięcia dochodu (podatek PIT). W efekcie zobowiązanie podatkowe oznacza konieczność przekazania Skarbowi Państwa określonych środków w dany sposób i w danym czasie.

Rozliczenie PIT online, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe — kogo właściwie dotyczą? Do wszystkich czynności wynikających z początkowo nieskonkretyzowanego obowiązku podatkowego zobowiązane są trzy klasy jednostek w systemie podatkowym naszego państwa: podatnicy, płatnicy i inkasenci. Podatnik to osoba fizyczna ewentualnie prawna, która podlega wspomnianemu obowiązkowi prawnemu. Płatnik to analogiczny podmiot jednak zobowiązany ustawowo do pobierania oraz obliczania podatku. Płatnikiem zwykle jest pracodawca obliczający, a następnie pobierający z wynagrodzenia swojego pracownika podatek, który następnie zobowiązany jest przekazać organom administracji podatkowej. Inkasent to forma występująca stosunkowo rzadko — nie może on obliczać a jedynie pobierać podatek i przekazywać pobrane kwoty odpowiednim urzędom.

Pity 2023 / Pity 2024 - rozliczenie w programie online

Każde rozliczenie e-PIT programem podporządkowane musi być wymogom roku podatkowego, którego forma określana jest przez Ustawę Ordynacja Podatkowa. Zwykle rok podatkowy zbieżny jest z rokiem kalendarzowym, aczkolwiek w pewnych okolicznościach przepisy pozwalają na odmienne jego określenie.

Najbardziej powszechnym w systemie podatkowym jest podatek dochodowy wobec osób fizycznych. Rozliczanie tego podatku — aktualnie, rozliczenie PIT 2023 online, wymagane jest dla osób fizycznych (w tym małżonków w przypadku rozliczenia łącznego). Podstawowe kategorie podatku dochodowego to przychód i koszty uzyskania oraz dochód i strata. Wyliczenie dochodu następuje na podstawie rejestru źródeł przychodu — jest nim nadwyżka łącznych przychodów z jednego źródła wobec kosztów ich osiągnięcia w przeciągu jednego roku podatkowego. Gdy podatnik osiąga przychody z kilku źródeł jednocześnie, opodatkowaniu PIT podlega suma dochodów. Wyjątkiem są dochody opodatkowane wartościami ryczałtowymi, których nie można łączyć z innymi dochodami. Rozliczenie PIT 2023 przez Internet a w konsekwencji podatek dochodowy powinny obejmować wszelkie dochody z wyjątkiem tych zwolnionych z PIT. Obowiązuję to każdą osobę zamieszkałą w granicach Polski, nawet jeśli osiąga ona dochody poza terytorium naszego kraju. Z kolei osoby niezamieszkujące w Polsce a zarabiające w jej granicach, roczne rozliczenie PIT nadal obowiązuje — od dochodów osiąganych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Opodatkowaniu PIT dotyczy dochód (czyli przychód po odjęciu kosztów jego osiągnięcia, ulgi oraz wydatki). Wyliczony w ten sposób podatek może być następnie pomniejszony o ulgi oraz w niektórych sytuacjach o podatek zapłacony poza granicami Polski. Odliczeniu podlegają również zaliczki podatkowe zapłacone w przeciągu roku podatkowego. Finalnie darmowe rozliczenie PIT np. naszym programem e-PIT wykazuje wartość podatku koniecznego do zapłacenia państwu.Jak i kiedy rozliczamy PITY

Z początkiem roku 2024 rozpoczęło się rozliczanie pitów. Roczne rozliczenie podatku dochodowego dotyczy dochodów uzyskanych w minionym 2023 roku podatkowym.

Rozliczenie podatku pit 2023 w 2024 - wybór formularza

Zeznanie podatkowe 2023 podatnicy składają w 2024 na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Wybór formularza zależy oczywiście od rodzajów uzyskanych przychodów/dochodów i sposobu ich opodatkowania:
PIT-28 - składamy rozliczenie pit 2023 na tym formularzu, gdy przychód jaki osiągnęliśmy w 2024 opodatkowany jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
PIT-36 - formularz tego rodzaju przeznaczony jest do rozliczenia pit od przychodów z działalności gospodarczej, z wynajmu, zagranicznych - opodatkowanych według skali,
PIT-36L – ten rodzaj formularza wykorzystujemy przy liniowym opodatkowaniu działalności gospodarczej,
PIT-37 – ten najbardziej popularny formularz stosujemy w przypadku dochodów uzyskanych za pośrednictwem płatników,
PIT-38 - ten rodzaj druku zastosujemy gdy czeka nas rozliczanie pit od przychodów z kapitałów pieniężnych,
PIT-39 – formularz ma zastosowanie gdy uzyskaliśmy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Należy pamiętać, że roczne rozliczenie może wymagać złożenia kilku rodzajów deklaracji gdy mamy różne rodzaje przychodów i są one opodatkowane w różny sposób.

Sprawnie rozlicz pit z programem e-PIT 2023

Rozliczenie pit 2023 w 2024 możemy powierzyć specjalistom od podatków albo zdecydować się na darmowe rozliczenie PIT z programem komputerowym e-PIT 2023 – jest to najprostsze, bezpłatne i szybkie rozliczenia pita.

Celem szybkiego i bezbłędnego rozliczenia pita należy przygotować niezbędne informacje:

  • identyfikator podatkowy NIP albo PESEL,
  • dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia,
  • kwoty przychodów uzyskanych w roku podatkowym,
  • dane związane z przysługującymi nam ulgami,
  • kwotę przychodu wykazaną w dowolnej deklaracji PIT złożonej rok wcześniej.

Rozliczenie podatkowe PIT 2023 wykona za nas program e-PIT 2023. Jeśli chcemy zapłacić niższy podatek rozliczenie z programem e-PIT 2023 pomoże optymalnie skorzystać z odliczeń i ulg.

Rozliczanie podatku PIT z zasady nie należy do przyjemności, więc dobrze jest powierzyć PIT rozliczanie dobremu programowi PIT, który szczególnie bezbłędnie wykona niezbędne wyliczenia.

Ułatwienia dla podatników podatku PIT

Ministerstwo Finansów naszego kraju oferuje szereg ułatwień dla podatników podatku PIT z który szczególnie należy wspomnieć o PIT-OP - wniosek ułatwiający rencistom i emerytom przekazanie 1% podatku dla wybranej organizacji dobroczynnej posiadającej status organizacji pożytku publicznego OPP bez składania zeznania PIT - urząd skarbowy zrobi to za ich, jeśli najpóźniej do 30 kwietnia złożą powyższe oświadczenie PIT-OP.

PIT 2023 rozlicz i wyślij przez internet

Rozliczanie pitów rozpoczyna się już w styczniu każdego roku i do 31 stycznia trzeba złożyć PIT 28. Pozostałe rozliczenia roczne (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) można składać nie później niż do 30 kwietnia. Rozliczanie pitu kończy się złożeniem go do urzędu skarbowego. Jeśli nie chcesz płacić kar, rozlicz pita w powyższych ustawowych terminach.

Jeśli PIT rozliczenie roczne sporządzisz z programem e-PIT, to najprościej jest wysłać go jako PIT online. Wysłanie zeznania elektronicznie trwa chwilę i możemy e-PIT rozliczenie wysłać w dogodnym dla nas momencie, choćby w domu. Rozliczyć PIT i wysłać go przez internet możemy też po godzinach pracy urzędów stacjonarnych i w dni wolne od pracy. Po wysłaniu rozliczenia podatku 2023 do urzędu skarbowego online otrzymamy potwierdzenie w postaci UPO - Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Rozliczenie pitów przez internet jest szczególnie wygodne dla osób często podróżujących i przebywających poza miejscowością siedziby swojego Urzędu Skarbowego. Rozliczyć PIT i wysłać online można nawet będąc poza granicami naszego kraju o ile ma się dostęp do internetu.